Småbrukare planerar protest

Demonstration vid öppningen till hallandsåstunneln en protest mot överåklagares beslut.
Förbundet Sveriges Småbrukare planerar en demonstration vid öppningen till tunneln genom Hallandsåsen i början av oktober. Den planerade demonstrationen är en protest mot överåklagare Sven-Erik Alhems beslut att lägga ner åtalen mot de tre banverksdirektörer som misstänkts för miljöbrott i samband med tunnelbygget. Småbrukarna är kritiska mot att direktörerna går fria medan många lantbrukare beläggs med vite och böter för småförseelser.