Dåligt stöd i skola kritiseras

Skolverket kritiserar Haninge kommun för att inte ha gett en elev tillräckligt stöd och den undervisning eleven haft laglig rätt till. Eleven har dyslexi och DAMP-problematik med autistiska drag
Skolgången gick bra till sjunde klass då eleven placerades i en klass med många bråkiga ungdomar. Undervisningen slutade fungera och eleven stannade hemma från skolan. Föräldrarna och skolan var inte överens om vad som borde göras. Skolverket kritiserar nu kommunen för att den inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få eleven att komma tillbaka till skolan och inte heller erbjudit hemundervisning - och verket skriver att det är viktigt att kommunerna har fungerande rutiner för att se till att elever inte hamnar vid sidan av skolsystemet.