Gratis körkort nästa år

Kommunerna i norra Bohuslän och Färgelanda kommun har långt gångna planer på att införa näst intill gratis körkort för skolelever som fyllt 18 år. Upphandling pågår genom kommualförbundet BOSAM, och enligt kanslichef Pege Scehelander kan det här bli verklighet redan nästa år. Totalt skulle det röra sig om en utgift för kommunerna på cirka 15 miljoner kronor.