Villapriserna i Sörmland ökar

Priserna på sålda villor i Sörmland ökade med 8 procent perioden juni till augusti jämfört med samma period förra året.
Snittökningen i landet var 7 procent. Det framgår av ny statistik från statistiska centralbyrån och Lantmäteriet. Om man jämfört med samma period 1996, har priserna på småhus nästan fördubblats i Sörmland.