Olja i Östersjön värd miljarder

Mellan 40 och 80 miljarder kronor - så mycket kan den olja vara värd som företaget OPAB räknar med att kunna få upp sydsydost om Gotland.

Beräkningen framgår av de handlingar som OPAB presenterat för länsstyrelsen.

- Det kan handla om mellan 200 och 350 miljoner fat olja, säger företagets VD Torgny Berglund.

Opab vill borra två hål till havs 12 mil sydost om den gotländska kusten. Torgny Berglund säger att om regeringen ger sitt tillstånd till provborrningar kommer företaget att behöva använda någon hamn på Gotland för förråd och kajplats. Dessutom behöver man kunna använda någon plats på Gotland för att transportera personal till och från riggen med helikopter.

Företaget ska nu utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning som länsstyrelsen på Gotland ska tycka till om. Därefter ska näringsdepartementet fatta definitivt beslut.

1974 hittade OPAB den första oljan på Gotland. Företaget borrade cirka 250 hål, varav 20 producerade olja. Fram till 1993 fick oljeföretagen upp cirka 100 000 kubik olja på Gotland. Området där OPAB nu vill provborra ligger på gränsen till Litauens ekonomiska zon.

Att starta oljeproduktion när svenska politiker i stort sett är överens om att bryta oljeberoendet, ser Torgny Berglund inget problem i, eftersom produktionstiden av oljan skulle vara 10-15 år.

Karin.Brindt@sr.se