Ökat skydd för Norsholmen

Skyddet för det känsliga fågelområdet vid Norsholmen på Fårö ska bli bättre. Länsstyrelsen har beslutat ändra gränserna för djurskyddsområdet, införa vistelseförbud och skärpa förbudet mot att framföra motorfordon på området.
Anledningen är att trafiken med motorfordon ökat allt mer, trots att länsstyrelsen för några år sen förbjöd trafiken under den känsligaste tiden. Länsstyrelsen hoppades att antalet besökare skulle minska och att störningarna för det rika fågellivet skulle bli måttliga. Men istället har trafiken snarast ökat, vilket fått till följd att brukningsvägar blivit sönderkörda och det även förekommit körning i terrängen, enligt föreningen för Fårö framtid.