Högre priser på småhus

Priserna på småhus fortsätter att stiger på Gotland, enligt Statistiska Centralbyrån. Här har priserna stigit med i genomsnitt tio procent det senaste året. Villapriserna har stigit mest i Uppsala medan priserna de stigit minst i norra Sverige.