Många sjuksjöterskor mår dåligt

Sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker har en delvis dålig arbetsmiljö. Det visar en enkätundersökning som fackförbundet Vårdförbundet låtit göra bland 10 procent av sina medlemmar i Kalmar län. Av dom 208 personer som svarade på enkäten led var fjärde av sömnproblem som en följd av att man tog med sig problemen på arbetet hem.
En majoritet av dom svarande anser inte heller att dom kan påverka sin arbetstid, sitt arbetsinnehåll och att det saknas utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. I undersökningen ingår både offentligt och privat anställda inom vården, men från Vårdförbundets sida vill man att framför allt landstinget ska börja jobba hårdare med arbetsmiljön.