Sollefteå- vattenläget

Sollefteå regnar det fortfarande nu vid lunchtid och förbi kraftverket rinner drygt 2000 kubikmeter per sekund, det är 3 till 4 gånger mer än normalt. Delar av Risö där sollefteå camping finns, ligger under vatten. Allan Bengtsson är brandmästare vid räddningstjänsten i Sollefteå och har inte blivit riktigt orolig än, men säger att man börjat förbereda sandsäckar för att kunna stoppa vattenmassorna vid behov.