Orsak till förlossningsdöd okänd

Det går inte att helt klarlägga orsaken till att en 28-årig kvinna avled i samband med en förlossning på Mälarsjukhuset tidigare i år.
Det är klart att hon dog av inre blödningar eftersom blodet inte koagulerade, men den rättsmedicinska undersökningen ger inte svar på varför blödningarna uppstod, säger klinikchefen Bo Möller. Blödningen kan ha berott på en infektion orsakad av bakterier eller att fostervatten kom ut i blodet.