Kritik mot handikappomsorg

Det finns inget särskilt boende eller boendestöd anpassat till dom som är psykiskt funktionshindrade med missbruksproblem i Katrineholm.
Det finns heller ingen aktuell kartläggning av målgruppen och dess behov. Det visar en granskning som revisorerna i Katrineholms kommun låtit göra. Och risken finns också att fler personer, än de som kommunen vet om, har behov av stöd. Detta eftersom det inte bedrivs någon uppsökande verksamhet för att fånga upp fler som kan vara berättigade till stöd. Kommunens samarbete med landstinget behöver också utvecklas.