Förskolepersonal protesterar

Personalen inom förskoleverksamheten i Sävsjö protesterar nu mot det budgetförslag som Barn- och Utbildningsnämnden lagt fram.
Förslaget innebär att en förskola läggs ner och att ett antal kommunala dagmammor försvinner. De barn som om förslaget går igenom placeras istället ut på de tre förskolor som blir kvar, vilket har fått bland annat Elisabeth Jonasson på förskolan Sörgården att reagera. - Vi blir arga. Man kan inte gå ut med mottot; ''barnvänliga Sävsjö'' samtidigt som man skär ner i verksamheten. Nu blir det fler barn per lärare och det drabbar naturligtvis barnen, säger Elisabeth Jonasson. Sävsjös kommunalråd Stefan Gustavsson (kd) poängterar att det bara är ett förslag ännu, och att beslutet tas först i slutet av november. -Det brukar sällan bli som i förslagen, säger han till Nyheterna.