Stabilare läge vid Sidsjödammen

Området kring Sidsjödammen är avspärrat om inte dammen skulle klarar det hårda trycket från regnet och översvämningarna. Räddningsledare David Norlin säger att läget ser mer stabilt ut nu, men faran är inte över helt. Ljustabäcken, där det riskerar att bli för hårt tryck på ledningar som förser stora delar av Sundsvall med vatten, är också prioriterad i översvämningsarbetet säger Tomas Örn stabschef på räddningstjänsten i Sundsvall. Andra drabbade områden som Tomas Örn pekar ut är Bredsand och hus uppemot Korsta.