Remisstiden ute för Ådalsbanan

I helgen gick remisstiden ut för synpunkter på Ådalsbanans dragning, mellan Härnösand och Veda. 14 personer och föreningar hade kommit med synpukter och de flesta vill ha en östlig dragning av järnvägsspåret, med en bro över Älandsfjärden. Nu ska Banverket läsa remissvaren och ta ställning till alternativen.