Fler ungdomar långtidssjuka

Sjukskrivningarna bland yngre ökar på Gotland. På bara ett par år har antalet ökat med 70 procent, säger Jerker Sjöberg, verksamhetschef på Försäkringskassan.
Att sjukskrivningarna ökar är en trend i hela landet, men nu kommer siffror som visar att allt fler yngre är långtidssjukskrivna och att sjukpenningen är deras enda inkomst under lång tid. För de flesta handlar det om psykiska besvär, många yngre mår dåligt helt enkelt. I åldersgruppen 20-29 år brukar antalet sjukskrivingar ligga på ett 50-tal fall per månad. Men för två år sedan kom en kraftig ökning och i våras steg antalet till 150. Det fick försäkringskassan att starta en utredning om varför så många unga är sjukskrivna. 42 procent av de undersökta hade då gått sjukskrivna i över ett halvår. De flesta har aldrig kommit in på arbetsmarknaden, de varvar mellan olika arbetsmarknadsåtgärder och korta inhopp i tillfälliga anställningar. Att unga människor mår dåligt är inget nytt, men att det skulle vara så utbrett trodde man inte från Försäkringskassan.