Krogbeslut överklagas

Kommunen tänker överklaga kammarrättens beslut om visbyrestaurangerna Munkkällarens och Gutekällarens öppettider. I förra veckan beslutade kammarrätten att gå på länsrättens linje, och upphäva tillståndet för de båda krogarna att ha öppet till klockan fyra.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde ställde moderaten Ulla Hammarhjelm en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom om hur länsrätten och kammarrätten kan ändra det beslut kommunfullmäktige fattade i demokratisk ordning i juni - att ge krogarna tillstånd att ha öppet till klockan fyra. Hans Klintbom svarade då att kommunen tänker överklaga kammarrättens beslut till regeringen.