Avstängda vägar

Det är många vägar som är helt avstängda och ännu fler som har begränsad framkomlighet nu på morgonen. På E4 vid Älandsbro norr om Härnösand så är det stora flöden över vägen och begränsad framkomlighet. På E4 i Torsboda, 2 mil norr om Sundsvall är det ett stort hål i vägbanan i södergående rikting. På E14 är det problem på två ställen - Vid Kolsta väster om Sundsvall och vid Stöde Sågverk. På bägge ställena är det mycket vatten på vägen och begränsad framkomlighet.