Ingen säljakt till Holmön

I måndags fastslog länsstyrelsen att säljakt på Holmöarna inte kommer att tillåtas.
Länsstyrelsen ändrar nämligen inte sitt förslag till Naturvårdsverket, att Holmöarna undantas från den skyddsjakt på säl som snart ska bli tillåten längs kusten. Det svaret har Holmöborna nu fått på sin protest till landshövdingen. Men egentligen skulle Lorentz Andersson gärna se att Naturvårdsverket lyssnar på Holmöborna och tillåter säljakt även där. Han säger till P4 Västerbotten att man kommer att ta en ny diskussion i frågan till nästa år.