Dementa måste vårdas hemma

Ett tjogotal dementa i Umeå väntar på en plats i ett demensboende. En del har fått vänta i över ett år trots att kommunen skyndsamt ska ordna en plats enligt socialtjänstlagen.
Många människor som är dementa vårdas i hemmet av sina anhöriga. Just nu väntar 20 personer i Umeå på ett annat boende. Demenssjukdomar kallas för de anhörigas sjukdomar. Ofta behöver den dementa mamman eller pappan vård dygnet runt. - De anhöriga går på knäna, säger Marianne Normark, folkpartist i socialnämnden i Umeå. Socialtjänstlagen säger att kommunen skyndsamt ska ordna ett boende för dem som är dementa. - Det finns dementa som nu vårdas av sina anhöriga och som väntat över ett år på ett annat boende, säger Marianne Normark. Hon efterlyser nu fler bostäder i Umeå till männskor med demensjukdomar.