Dörr öppnas för ny kärnteknik

Politikerna i Nyköping vill öppna studsviksområdet för ytterligare kärntekniska anläggningar ovan och under jord.
I ett förslag till komplettering av den nya översiktsplanen, sägs att det är svårt att hitta alternativ till studsviksområdet för den här typen av verksamheter. Det slutförvar för utbränt kärnbränsle som fram till i höstas diskuterades i Studsvik hade inte varit möjligt att bygga med gällande plan. Kärnkraftsindustrin vill ha möjlighet att återkomma till Nyköpingsområdet om det inte är möjligt att bygga ett slutförvar i Norduppland eller i Oskarshamn. En ändring av planen underlättar en sådan etablering.