Slutfestat i Borgholm

Mycket talar för att årets upplaga av sol, vind och vattenfestivalen i Borgholm på Öland var den sista. Det är flera medlemmar i arrangerande IFK Borgholm AB som nu vill lägga ner festivalen. Orsaken är dels att festivalen går back ekonomiskt, men också att man tror att både arrangörer och publik börjat tröttna efter åtta års sol vind och vattenfestande.