Östmaffia i Kalmar län

Organiserad brottslighet i de forna öststaterna har förgreningar i Blekinge och Kalmar län. Det visar en hittills intern hotbildsrapport som underrättelseenheterna inom polisen i Blekinge och Kalmar samt Kustbevakningen gjort. Myndigheterna misstänker att det förekommer smuggling av såväl flyktingar, narkotika, alkohol som cigaretter till regionen.