Östersjön ska bli säkrare

För att öka sjösäkerheten och skydda miljön ska nu vissa fartygsrutter i Östersjön läggas om. Det beslutade Östersjöländerna vid ett ministermöte i Köpenhamn igår.
Detta mot bakgrund av de kraftigt ökande oljetransporterna med allt större tankfartyg till och från ryska och baltiska hamnar. Vid mötet togs även beslut om att utöka sjöräddningssamarbetet, införa effektivare hamnkontroller och förbättra beredskapen inför olyckor till havs. Däremot blir det ingen lotsplikt i Östersjön. Men dagens rekommendationer om lots vid inloppet till Östersjön skärps så att de omfattar flera fartyg än i dag.