''Konstmuséet ska ligga kvar''

Konstmuséet i Eskilstuna bör ligga kvar där det ligger idag.
Det anser en majoritet, 62 procent, av de eskilstunabor som under två veckor fått rösta på var man vill att muséet ska ligga. Närmare 1600 svarade i den enkät som kommunen står bakom och som funnits tillgänglig på bland annat bibliotek och medborgarkontor. Det fanns tre alternativ att rösta på. En placering på Strömsholmen fick 26 procent av rösterna och alternativet Nybroskolan fick 10 procent av rösterna. Kommunen vill utveckla muséieverksamheten och utreder därför var Konstmuséet ska ligga i framtiden. Men inga politiska beslut är tagna. Eskilstunabornas svar ska finnas med som ett underlag i den vidare beredningen av ärendet.