Väntan ger tunnelproblem

Om inte regeringen under maj månad ger besked om hur det blir med järnvägstunneln genom Hallandsåsen ställs projektet inför en rad problem.

Anbuden på arbetena med att bygga tunnlarna klara, som togs in i slutet av förra året, slutar att gälla i sommar. En ny anbudsrunda måste då genomföras, med ett par års försening som följd. Dessutom kan Banverket tvingas friställa anställda på bygget, som då får andra arbetsuppgifter och projektet blir av med kompetens.