Brånsjön restaurerad

Naturreservatet Brånsjön utanför Vännäsby har restaurerats och nu finns det goda möjligheter till fågelskådning vid Brånsjön igen.
Våtmarker är livsviktiga för fågellivet och den biologiska mångfalden. Markägare och naturvänner har röjt stranden kring våtmarken som höll på att växa igen. Det betydde att fåglarna valde andra vatten för att häcka på våren. Naturreservatet har också fått ett nytt fågeltorn så att skolklasser och fågelskådare enkelt kan observera till exempel gäss, vadare och svanar.