Företagskonkurser minskar

Antalet företagskonkurser i Sörmland minskade marginellt perioden januari till augusti jämfört med samma period förra året.
Minskningen var 3 procent. Samtidigt ökar företagskonkurserna i landet med i genomsnitt 13 procent.