F5-området miljöundersöks

Försvaret har beställt en markundersökning av den del av gamla F5-området i Ljungbyhed som kan ha rester av bränsleutsläpp på sextiotalet.
Marken sanerades efter den tidens metoder, men giftrester från flygbränslet kan finnas kvar. Bland annat är brunnen till en sommarstugefastighet hotad.