Fler konkurser på Gotland

Antalet företagskonkurser ökade med 33 procent på Gotland under tiden januari till augusti i år, jämfört med samma tid förra året. Det framgår av uppgifter från kreditupplysningsföretaget UC. Till antalet rör det sig dock om rätt få företag. I fjol var det nio företag som gick i konkurs och hittills i år är det 13. I hela landet ökade företagskonkurserna med 13 procent jämfört med i fjol. De flesta är företag med låg omsättning och få anställda, som är mer sårbara i en lågkonjunktur.