Etiska regler om vårdsponsring

Landstingsrådet Lars Isaksson (s) överväger nu att införa etiska regler för sponsring i landstinget.
Exempelvis är barnavdelningen på länssjukhuset Ryhov sponsrat av ett företag. Lars Isaksson säger till Nyheterna att han är mycket tveksam till sponsring i vården. Hans grundinställning är att patienter ska slippa att bli utsatta för reklambudskap när dom är sjuka. Därför kan nu etiska regler mot sponsring komma att införas i landstinget.