TV4 till Gävle

TV4 startar inom kort lokala tv-sändningar från Gävle. Chef för det lokala fönstret i Gävle blir TV4 Norrs VD Lars-Erik Marklund.
För att uppfylla statens koncessionskrav måste TV4 ha 16 lokala stationer, och efter att man nyligen lade ned TV4 Jämtland så har man nu valt att satsa i Gävle istället, som anses som en intressant marknad. Enligt Eva Franchell, informationschef på TV4, startar sändningarna inom kort, men något premiärdatum är inte spikat än.