Avstängda vägar

Vägarna påverkas också av regnandet, och delar av väg 305 norr om Hassela är helt avstängd. Detta gäller också väg 667 mellan Sörforsa och Näcksjö väster om Hudiksvall.
Andra vägar har begränsad framkomlighet p.g.a. översvämning. Det gäller bl.a. riksväg 83 vid Bäckan norr om Ljusdal, och väg 296 sju kilometer norr om Los.