Ingen skarvjakt i Bolmen

Naturvårdsverket säger nu nej till skyddsjakt på Skarv i Sjön Bolmen. Bakom ansökan att få skjuta skarv står Bolmens fiskevårdsförening som menar att skarven förstör för yrkesfiskarna eftersom fåglarna äter upp fisken i sjön.
Länsstyrelsen i Halland har tidigare sagt nej till skyddjakt med motiveringen att det inte är helt klarlagt att det verkligen är skarven som orsakat det minskade fiskebeståndet. Den uppfattningen delar naturvårdsverket som nu avslår fiskevårdsföreningens överklagande av länsstyrelsens beslut.