Torsk räddas inte av kvotbeslut

Beslutet från förra veckan om att minska fiskekvoten i Östersjön med 30 procent innebär inte någon större hjälp för torsken. Det anser fiskeribiolog PO Larsson på havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Det måste till ytterligare ett par viktiga beslut före årskiftet för att överenskommelsen om fisket ska bli acceptabel. Bland annat måste maskstorleken i trålarna öka, en fråga som nu ska snabbutredas.