Vattenkaoset fortsätter

Kampen mot vattenmassorna pågår fortfarande på många håll i länet. Det är stora bekymmer med åarna som stiger våldsamt säger Börje Stenkvist på Räddningstjänsten i Sundvall.
Både Selångersån och Sättnaån har stigit över sina breddar och längs Selångersån byggs sandsäcksvallar för att inte vattnet ska hota Sundsvalls sporthall. Idag görs en noggrann genomgång av broarna med hjälp av geologer. Det är totalstopp för tågtrafiken till och från Sundvall sedan klockan sju imorse. Banvallen strax norr om Svartvik har rasat och i Östavall söder om Ånge är området längs norra Stambanan dränkt i vatten. Banverket kan inte säga när tågtrafiken till och från Sundsvall kan komma igång igen. Vattenledningen mot Söråker har gått sönder och därför kommer det att vara vattenbrist i det området under några dagar framöver. Timrå kommun uppmanar alla att vara sparsamma med det vatten som finns. Det gäller ungefär 900 hushåll i Söråker. Även Bergeforsen och Ljustorp är utan vattenmatning just nu . Dom dryga tusen drabbade hushållen där kommer troligen att få tillbaka vattnet i eftermiddag. I Sollefteå är det fortfarande en höjd beredskap. Informationschefen Bosse Berglund säger att läget är ungefär detsamma som igår; det är ett fortsatt högt vattenflöde där det rinner drygt 2.000 kubimeter vatten per sekund genom kraftverket - tre gånger mer än normalt. Delar av Risön står under vatten sommarstugeområdena i Nordsjö och Nässjön står också delvis under vatten.