KLS redovisar vinst

Det kooperativa slakteriföretaget KLS Livsmedel i Kalmar redovisar en vinst på tio miljoner kronor för första halvåret i år. Det är 15 miljoner kronor mer än vid samma tid förra året. Enligt Thomas Gustafsson, VD för KLS, kommer helårsresultatet att ligga på över 15 miljoner kronor.