Största kunden lämnade Samhall

Samhall Gotia AB i Stigen har förlorat sextio procent av sina kunder. Det är förklaringen till att hälften av jobben förmodligen måste flyttas från Stigen till Uddevalla, det säger Reidar Josefsson affärsområdeschef på Samhall Gotia till Radio Väst.
En av de största kunderna till Samhall Gotia, som stod för femtio procent av Samhalls verksamhet, har flyttat sin verksamhet och produktion till Lettland. Dessutom har bilindustrins efterfrågan på vissa grovsömnadskomponenter minskat, därmed har Samhall också fått mindre att göra. På måndag ska styrelsen fatta beslut om Stigenfabriken ska bli en enhet under Samhall i Uddevalla, vilket kan leda till att hälften av de 50 anställda måste flytta till Uddevalla.