Recept via e-post

På torsdag börjar Umeå vårdcentral skicka sina recept till apoteken med elektronisk post.
Umeå vårdcentral gör nu som Skellefteå sjukvård och skickar recept på elektronisk väg till apoteken. För Umeå vårdcentral som utfärdar 10 000 telefonrecept varje år så kommer det att bli mer tid för patientarbete, säger Pertti Pihlflyckt, distriktsläkare vid Umeå vårdcentral. Det kommer också att bli svårare att förfalska recept vilket ökar säkerheten. Sedan juni i år har alla vårdcentraler i Skellefteå och flera sjukhuskliniker i Skellefteå arbetat med elektroniskt överförda recept.