Bush om kraschen

President Bush sade att det uppenbarligen var ett terroristdåd och att en fullskalig utredning ska hitta dem som ligger bakom. Terrorism mot vår nation accepteras inte, sade han och manade till en kort stunds tystnad.