Mer från Manhattan

ÄVEN ANDRA TORNET I WORLD TRADE CENTER HAR RASAT