Vattenflöderna ökar snabbt

Vattenflödena vid Sydkrafts kraftverk i nedre Ljungan har ökar snabbt. Vid Viforsens kraftverk har flödet ökat med 100 kubikmeter per sekund och är nu ca 550 m3/s. Vattenytan i Marmen och Stödesjön har stigit med omkring 40 cm. Det kraftiga regnet medför att tillrinningarna från Ljungans övre d elar ökar och vattenflödet i Viforsen kan komma att öka till över 700 m3/s