Person om terrordådet i USA

- Detta är ett fruktansvärt terrordåd, sade Göran Persson i en första kommentar. Han konstaterade samtidigt att det var oklart hur många som har skadats och hur stor omfattning dåden har, men fortsatte: - Vi vet ändå att detta sannolikt är det största angreppet mot det öppna samhället vi varit med om. Därför är det en fråga för hela den demokratiska världen. En nytillsatt statssekreterargrupp ska bevaka utvecklingen.