Vill undersöka frysning av åsen

Naturvårdsverket vill att Banverket undersöker en nedfrysning av de känsligaste delarna av tunnelbygget.
Ett sätt att minska grundvattensänkningen vid tunnelbygget genom Hallandsåsen är att frysa ner de känsligaste delarna. Naturvårdverket vill nu att Banverket redovisar det alternativet i sin nya ansökan till Miljödomstolen, trots att det betraktas som en både dyr och komplicerad byggmetod. Banverket har begärt att få släppa ut etthundra liter vatten i sekunden under byggtiden. Naturvårdsverket anser att det saknas en tillräckligt fyllig redovisning av vilka alternativ det finns till tunnelborrmaskin och konventionell sprängning.