Mer från Manhattan

Amerikanskt stridsflyg patrullerar luftrummet över Washington, rapporterar Sky News.