Fortsatt borgerligt samarbete

Samarbetet mellan de fem borgerliga partierna i Gotlands kommunfullmäktige fortsätter - trots den senaste tidens oenighet bland annat kring hur vårdnämnderna skall organiseras. Partierna har enats om att det i framtiden skall finnas två vårdnämnder på Gotland: en beställarnämnd och en utförandenämnd.