Beredskapen höjd i USA

Bevakningen av de amerikanska kusterna har skärpts och samtliga amerikanska trupper runt om i världen har försatts i högsta beredskap.
Detta i enlighet med en katastrofplan som sattes i verket efter den första kraschen mot World Trade Center. USA:s högre regeringstjänstemän samt kongressens talmän och gruppledare har försetts med förstärkt livvaktsskydd. Även vid samtliga amerikanska kärnkraftverk, forskningsreaktorer och kärnbränslefabriker har säkerheten höjts till högsta nivå. Enligt amerikanska kärnkraftsinspektionen har dock att inga hot riktats mot dessa anläggningar.