Ung och svart i Sverige, Portugal och bloggaren i Bagdad

Torsdag 28 juni

16.00-16.45

Översvämning
Vi ska till det regniga Sydsverige, och beredskapen för översvämningar. Sven Börjesson rapporterar från Eksjö. Samtal med Lasse Svensson ställföreträdande räddningschef.

Hudfärgsrasism
Sverige anses ofta vara tolerant och någorlunda befriat från rasism relaterad till hudfärg. Men i en färsk rapport från DO kommer den bilden helt på skam när unga svarta svenskar vittnar om hur de dagligen blir kränkta på grund av sin hudfärg, och möter allt från fientliga blickar till direkt våld och sexuella trakasserier. Hur är det egentligen att vara svart i Sverige? Medverkar i samtalet gör bl a Victoria Kawesa, en av DO-rapportens författare, journalisten och författaren av nyutkomna boken ”White like me” Oivvio Polite, etnicitetsforskaren vid Malmö högskola, Margareta Popoola, artisterna Gladys del Pilar och Evelyne Touré.

17-17.45

Riksting (kd)
Nu i eftermiddag öppnade Kristdemokraternas riksting i Sundsvall. Det väntas bli hårda strider om abortfrågan, många kristdemokrater vill ha sänkt abortgräns och vill inte att utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige. Samtal med Studio Etts politiske reporter, Björn Elmbrant.

Flyktingbidrag
Den som får avslag på sin asylansökan i Sverige ska kunna få ekonomiskt stöd för att återvända till sitt hemland. Idag beslutade regeringen om det omdiskuterade förslaget. 20 000 kronor för vuxna och 10 000 för barn eller max 50 000 per familj handlar det om. Samtal med migrationsminister Tobias Billström och Anita Dorazio ordförande i asylkommittén.

Vi ska också höra vad några flyktingar tycker om regeringens beked att de nu kan söka bidrag för att återvända till sina hemländer. Vi hör 25-årige Mohammed Raz och Abbas från Afganistan som nyligen fått avslag på sin ansökan om asyl. Reporter Niklas Forsberg.


Portugal och ordförandeskapet
På söndag är det Portugals tur att ta över ordförandeskapet inom EU efter Tyskland. Portugiserna har lagt upp en ambitiös agenda för det kommande halvåret och har dessutom den svåra uppgiften att nu ro i hamn den nya författningen. Sveriges Radios korrespondent Alice Petrén rapporterar från Lissabon.

Chikitita
Hur går det för vår bloggarkontakt Chikitita? Hon lever tillsammans med sin mor och styvfar och går inte ut så ofta. Modern har inte varit ute på ett helt år. Anton Karis ringde upp och frågade hur läget är nu. Har det hänt något.

Katter
I våras förbjöds kamphundar hos landets största bostadsbolag, Svenska bostäder. Nu är det katten som hamnat i fokus för diskussionen. De senaste veckorna har det varit en debatt om katter ska få springa ute i tätbebyggda områden.

Programledare Li Hellström och Agneta Furvik
Producenter: Marie-Jeanette Löfgren och Erik Rosendahl

marie-jeanette.lofgren@sr.se  erik.rosendahl@sr.se