Baltisk brottslighet når länet

Kalmar och Blekinge län är på väg att bli en ny införselport och genomfartsled för den internationella organiserade brottsligheten i framför allt Baltikum. Det framgår av en delvis hemligstämplad rapport från polisen, kustbevakningen och tullen. Olof Ersgård länspolismästare i Kalmar län, säger till P4 Kalmar, att brottsligheten mycket väl skulle kunna ha ett fäste i regionen men att det är inget som går att bekräfta. Myndigheterna misstänker att det förekommer smuggling av narkotika, alkohol, cigaretter och människor.