Ökad militär vaksamhet

Chefen för militären på Gotland, Bengt Jerkland, säger att militären har ökat sin vaksamhet efter terrorattacken i New York, och står i ständig kontakt med försvarshögkvarteret i Stockholm. Men inga beredskapshöjande åtgärder har vidtagits. Under dagen förväntar sig Bengt Jerkland uppgifter från centralt håll om vad som gäller för militären på Gotland.