Gott betyg åt skolan

Skolverket ger skolan på Gotland positiva omdömen, enligt Lars Danielsson, barn och utbildningschef. Skolverket har i år inlett en så kallad utvecklingsdialog med landets kommuner och intrycken från Gotland är bland annat att resultaten i verksamheten är goda och utvecklingen gedigen - och att ledningsarbetet präglas av tydlighet och öppenhet och det bidrar till en bra och utvecklande kommunikation kring verksamheten.